E-Posta info@2eldomian.com   Telefon 0532 515 79 46
Kullanım Koşulları - Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları - Üyelik Sözleşmesi

1- İşbu Üyelik Sözleşmesi 2ElDomain.com tarafından, www.2ElDomain.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.
2- 2ElDomain.com , Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online Alan adı (Domain) alışverişi yapmasına olanak verir.
3- www.2ElDomain.com web sitesi kişiseldir, devredilemez ya da satılamaz.
4- Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. DomainAlisveris.com üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. 2ElDomain.com, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. www.2ElDomain.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.
Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir.
5- Üye, www.2ElDomain.com’a verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla
www.2ElDomain.com’un kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.
6- Üye, www.2ElDomain.com'a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, 2ElDomain.com tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.  
7- Üye, tüm hakları 2ElDomain.com'a ait olan ve www.2ElDomain.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
8- www.2ElDomain.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. 2ElDomain.com’un sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.2ElDomain.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
www.2ElDomain.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
www.2ElDomain.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
www.2ElDomain.com’un satışları domainler ile sınırlıdır. www.2ElDomain.com ödeme işleminde sonra domain transferi güvenli olarak gerçekleştirildigi için ödemelerinizden 100 TL kesilerek tutarı müşterinin hesabına iade edebilir.
Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

www.2ElDomain.com’da satışa sunulan domainlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Domain sahibine aittir. Fiyat ve domain özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde müşteri hesabı üzerinden bilgilerini değiştirmekle yükümlüdür. Bu takdirde üyenin eklediği domainden www.2ElDomain.com sorumlu değildir.

2ElDomain.com ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.2ElDomain.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
9- Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda 2ElDomain.com'un defter kayıtlarıyla, ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. 2ElDomain.com'un kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.
11- Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
12- 2ElDomain.com dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
Vitrin Domainleri
WhatsApp Destek
Yukarı